Over Rocking Up X-mas

Dit is wie we zijn en wat we doen

Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een luxe kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank. Wij willen ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.


In het kerstpakket zitten ingrediënten en een recept om een luxe 3-gangen maaltijd te maken. We vullen dit aan met gesponsorde extra's zoals een lokaal uitje, speelgoed en andere zaken die niet vanzelfsprekend zijn voor deze gezinnen.


De pakketten worden door vrijwilligers bezorgd met de boodschap dat dit van een anonieme gever is die hen een fijne kerst wenst en hoopt, dat de ontvanger ooit in de gelegenheid is hetzelfde voor een ander te doen. Hoe dit wordt ontvangen is elke keer weer anders maar vaak is de impact bij de gevers minstens zo groot als bij de ontvangers. Op deze manier proberen we ook de gevers te inspireren om vaker naar een ander om te kijken.


De actie vindt elk jaar plaats op hetzelfde moment in verschillende steden en wordt lokaal georganiseerd. En het is dan ook ontzettend gaaf te zien wat iedere locatie zelf weet te regelen aan sponsoring en extraatjes om de gezinnen in hun stad wat extra's te kunnen geven.


''Geluk is mooier als je het deelt''

- Rocking Up X-Mas

Met Thijs Lindhout en Sydney Brouwer is het allemaal begonnen...

Het bestuur: zij regelen het nu in de praktijk

Larissa Schonewille


Voorzitter

Melissa Plattel


Penningmeester

Marleen van der Horst


Secretaris

Over de stichting en het bestuur

Doelstelling

    De Stichting Rocking Up X-mas heeft als doel het organiseren van een jaarlijks terugkerende actie rond kerstmis waarbij gezinnen die een moeilijk jaar achter de rug hebben in het zonnetje worden gezet tijdens de feestdagen.

Bestuur en beloning

Voorzitter: Larissa Schonewille

Penningmeester: Melisa Plattel

 Secretaris: Marleen van der Horst

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen beloning. Evenmin doet het bestuur aanspraak op een onkostenvergoeding.  Alle door de bestuursleden gemaakte onkosten laten zij voor eigen rekening komen.

Rocking Up X-mas wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners

Jouw logo ook hier?