arrow_drop_up arrow_drop_down

Over Rocking Up X-mas

Dit is wat we doen en wie we zijn.

Dit is wat we doen.

Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een luxe kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank. Wij willen ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.


In het kerstpakket zitten ingrediënten en een recept om een luxe 3-gangen maaltijd te maken. We vullen dit aan met gesponsorde extra's zoals een lokaal uitje, speelgoed en andere zaken die niet vanzelfsprekend zijn voor deze gezinnen.


De pakketten worden door vrijwilligers bezorgd met de boodschap dat dit van een anonieme gever is die hen een fijne kerst wenst en hoopt, dat de ontvanger ooit in de gelegenheid is hetzelfde voor een ander te doen. Hoe dit wordt ontvangen is elke keer weer anders maar vaak is de impact bij de gevers minstens zo groot als bij de ontvangers. Op deze manier proberen we ook de gevers te inspireren om vaker naar een ander om te kijken.


De actie vind elk jaar plaats op hetzelfde moment in verschillende steden en wordt lokaal georganiseerd. En het is dan ook ontzettend gaaf te zien wat iedere locatie zelf weet te regelen aan sponsoring en extraatjes om de gezinnen in hun stad wat extra's te kunnen geven.

Met deze twee helden is het allemaal begonnen

Thijs Lindhout

Keynote spreker Geluk & Succes | Oprichter 100% Inspiratie Show! | Expert Duurzaam Ondernemen.

Sydney Brouwer

Spreker over Klantgerichtheid & Klantbeleving | Auteur Klantgericht Leiderschap.

Het RockTeam: zij regelen het nu in de praktijk

Guido Speelziek

Landelijk Teamleider

Anouk Beekman

Landelijk Teamleider

Marleen van der Horst

Ondersteuning landelijk teamleiders

Sylvia de Wilde

Ondersteuning landelijk teamleiders

Jeanine Huijbregts

Ondersteuning landelijk teamleiders

Larissa Schonewille

Juridisch adviseur

Joris van der Wijst

Online marketing

Jeanette van Horssen

Grafisch ontwerper

Femke Ditmars

Social Media

Debby van der Zalm

Tekstschrijver

Over de stichting en het bestuur

Doelstelling

    De Stichting Rocking Up X-mas heeft als doel het organiseren van een jaarlijkse rond kerst terugkerende actie waarbij gezinnen die een moeilijk jaar achter de rug hebben een steun in de rug krijgen tijdens een perioden die belangrijk zijn voor familie.

Bestuur  en beloning

Voorzitter: de heer Sydney P. Brouwer

Penningmeester: de heer Thijs B. Lindhout

 Secretaris: Arjen P.M. Banach

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen beloning. Evenmin doet het bestuur aanspraak op een onkostenvergoeding.  Alle door de bestuursleden gemaakte onkosten laten zij voor eigen rekening komen.

Meer informatie en documentatie

Concept jaarverslag 2019

Definitieve cijfers volgen z.sm. . Deze zullen naar verwachting niet signifikant afwijken.
Gratis kerstkoekjes!