Doneer nu voor Rocking Up X-mas

Iedereen verdient een fijne kerst!

Doneren voor een specifieke locatie?

Bovenstaande donaties zijn voor alle locaties die meedoen aan Rocking Up X-Mas waarbij wij de opbrengsten eerlijk verdelen.

Wil je graag specifiek voor een van de deelnemende locaties doneren, check dan de betreffende locatie pagina en doneer daar.

Schenken voor een langere periode

Draag jij ons een warm hart toe en wil jij Rocking Up X-Mas voor langere tijd steunen? Dat kan! Wanneer je ons minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar steunt, dan is de gift volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Omdat de Stichting Rocking Up X-Mas een ANBI-status heeft betaald de belastingdienst mee aan jouw gift. Hoe groot je belastingvoordeel is, hangt af van de belastingschijf waar jouw inkomen in valt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar deze site.


Wil jij Rocking Up X-Mas op deze manier voor langere tijd ondersteunen, dan kan dat door het invullen van een overeenkomst van periodieke schenking van geld. Deze overeenkomst kun je hier aanklikken (alleen bij schriftelijke overeenkomsten is de schenking aftrekbaar van je belastbaar inkomen). We vragen je om deze volledig in te vullen, twee keer uit te printen en te ondertekenen. Deze twee ondertekende exemplaren kun je sturen naar: Stichting Rocking Up X-Mas, Klatteweg 12, 2597 KB Den Haag.

Of maak een scan van je ingevulde en ondertekende formulier en stuur die retour naar bestuur@rockingupxmas.nl


Van ons krijg je zo snel mogelijk één door ons getekend exemplaar retour voor jouw administratie. Het andere exemplaar is voor onze eigen administratie. Heb je vragen over het periodiek schenken? Neem dan contact met ons op via bestuur@rockingupxmas.nl ter attentie van Larissa Schonewille.


Je kunt je periodieke schenking betalen door jaarlijks het vaste bedrag aan ons over te maken op NL53 BUNQ 2038 5510 14